Selectieassessments

Een selectieassessment dient om na te gaan of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.

Voorbeelden van vragen die bij een selectieassessment gesteld kunnen worden:

  • Op welk niveau liggen de intellectuele capaciteiten van de sollicitant?
  • Kan iemand leidinggeven en op welke manier doet hij of zij dat?
  • Blijft iemand goed presteren onder werk- of tijdsdruk?
  • Hoe incasseert iemand kritiek?
  • Is uw sollicitant in staat om planmatig te werken en prioriteiten te stellen?
  • Kan iemand improviseren, als de situatie dat verlangt?

In een selectieassessment kijken we naar:

  • Intellectuele capaciteiten
  • Persoonlijkheid
  • Gedrag in praktijksimulaties (rollenspel, postbakopdracht, presentatie, enz.) in relatie tot de competenties van de functie waarvoor het assessment werd aangevraagd.

De standaard levertijd bedraagt 5 werkdagen. U ontvangt het rapport digitaal in PDF-formaat. Voor een spoedprocedure (mondelinge rapportage op de dag van of de morgen volgend op het assessment) brengen wij wat extra in rekening. (Zie tarieven).

Conform de code van het Nederlands Instituut van Psychologen krijgt uw sollicitant altijd als eerste inzage in de resultaten en de rapportage.

Contact

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag