Counselling/psychosociale zorg

Wij bieden counselling als laagdrempelige psychologische ondersteuning aan particulieren. In gemiddeld 6 sessies gaan we aan de slag met uw specifieke vraag of klacht. Daarbij maken wij gebruik van methodieken uit Transactionele Analyse (TA), Positieve Psychologie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Counselling geldt als psychosociale hulpverlening en kan deels worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoedingsmogelijkheden voor 2021 vindt u hier, op de website van de LVPW (Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden)

AGB codekwalificatie: 9021
AGB-code praktijk (Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier): 90060254
AGB-code Jacqueline van Gent: 90100641
RBCZ licentie: 401198R
Behandelcode psychosociale zorg: 2450

 

Supervisie voor NIP A&O-psychologen

Jacqueline van Gent is een door het NIP erkende supervisor voor A&O-psychologen. 

Wat zij met supervisie wil bieden is een plek waar A&O-psychologen leren reflecteren op hun professionele kennis en attitude.  Wie supervisie volgt bij haar vindt enerzijds een veilige plek waar ruimte is voor vragen, twijfels en eventuele frustraties en anderzijds een plek waar je wordt uitgedaagd om je te ontwikkelen, je professionele zaag te scherpen en aan kritische zelfreflectie te doen.

Contact

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag