Ontwikkelassessments

Ontwikkelassessments

Doel

Zicht krijgen op iemand mogelijkheden en onmogelijkheden. Bij een ontwikkelassessment maken wij – in nauwe samenwerking met de assessmentdeelnemer – een sterkte-/zwakteanalyse.

Wanneer?

Een ontwikkelassessment is zinvol wanneer men iemands potentieel wil beoordelen. Bijv. Heeft iemand voldoende leidinggevend potentieel, al heeft hij/zij nog geen leidinggevende ervaring?

Soms wil men weten of iemand binnen een bepaalde termijn in staat zal zijn om een nieuwe functie in de volle breedte uit te oefenen. Soms ook heeft een medewerker een bepaalde functie, maar is er twijfel of die functie wel de goede plek voor die persoon is. 

Opzet

1. De assessmentkandidaat heeft een kennismakingsgesprek met de psycholoog die voor het desbetreffende assessment de verantwoordelijkheid draagt. In dit gesprek besteden we aandacht aan de motivatie, inspiratie en achtergrond van de kandidaat.

2. Voorafgaand aan het ontwikkelassessment vult de kandidaat thuis in ons online testcentrum enkele vragenlijsten in.

3. Het ontwikkelassessment zelf duurt maximaal 6 uur en kan bestaan uit:

  • praktijkopdrachten (bijv. schriftelijke managementopdracht, beleidsnotitie, presentatie, planningsopdracht, ..)
  • het voeren van een of meer gesprekken (bijv. managementgesprek, onderhandelingsgesprek, verkoopgesprek, collegiaal gesprek, ..) met een assessmentacteur
  • capaciteitentests
  • persoonlijkheids- en belangstellingsvragenlijsten

4. We maken een afspraak om de resultaten met de kandidaat te bespreken. Zodra de kandidaat toestemming heeft gegeven, sturen we het rapport naar de opdrachtgever.

Wij werken volgens de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent dat degene die het ontwikkelassessment doet altijd als eerste inzage heeft in de resultaten en de rapportage. Soms geven kandidaat en/of opdrachtgever de voorkeur aan een rapportage op hoofdpunten. In dat geval stellen wij een verkorte rapportage op.

Contact

E-mail

E-mail: info@kuhlemeier.nl


Telefoon

06 263 306 49

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag