Mini-assessments

Een mini-assessment (of quick scan) duurt maximaal een dagdeel. Het doel is om in een kort tijdsbestek een globale indruk te krijgen van de capaciteiten en de persoonlijkheid van een of meer kandidaten. Een mini-assessment wordt over het algemeen ingezet als middel om een eerste selectie te verrichten.

Een mini-assessment bestaat uit een selectie van:

  • capaciteitentests
  • persoonlijkheidsvragenlijsten
  • praktijkopdracht
  • kort competentiegericht interview

De resultaten van het mini-assessment wordt op de dag van het assessment met de kandidaat besproken. Rapportage aan de opdrachtgever én de kandidaat vindt plaats op de dag van of de dag volgend op het mini-assessment. De schriftelijke rapportage blijft beperkt tot één A-4tje.

Contact

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag