Intervisiebegeleiding

Intervisie is een krachtig instrument waarmee mensen in de werksituatie van elkaar kunnen leren op een open en laagdrempelige wijze.
Bij de introductie van intervisiegroepen kan begeleiding zinvol zijn, vooral wanneer er nog weinig ervaring met het instrument bestaat.

Intervisiebegeleiding kan bestaan uit:

  • kennismaking met verschillende intervisiemethodieken
  • oefenen met communicatieve vaardigheden specifiek gericht op de deelname aan een intervisiegroep

Intervisiebegeleiding is altijd tijdelijk en is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren.

.

Contact

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag