Coaching bij werkgerelateerde vragen

Een coachingstraject is een boeiende ontdekkingsreis. Wie de moed en de lust heeft de reis te maken, keert als een rijker mens terug. Met als basis de coachvraag waarmee iemand zich tot ons gewend heeft, gaan we op zoek naar mogelijkheden die de persoonlijke effectiviteit vergroten.

Concrete werksituaties van de gecoachte zijn het onderwerp van gesprek, waarbij we – indien nodig – uitstapjes maken naar de privé-situatie of naar het verleden. We gebruiken een breed scala aan methodieken en instrumenten, waarbij begrippen uit de transactionele analyse centraal staan. Standaard wordt gewerkt met huiswerkopdrachten o.a. in de vorm van reflectieverslagen en praktijkopdrachten. Een coachgesprek duurt 1 à 1,5 uur. Een coachingstraject bestaat uit maximaal tien gesprekken. Vaak blijken vijf gesprekken al voldoende om iemands persoonlijke effectiviteit drastisch te verbeteren.

Wij zijn geaccrediteerd door:

  • LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden)
  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen: Jacqueline van Gent is als register-psycholoog ingeschreven in het register Arbeid & Organisatie onder nummer 00008489)
  • EATA (European Association of Transactional Analysis)

Soms is intensievere psychosociale begeleiding nodig. Die bieden wij eveneens. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) dergelijke begeleiding vanuit de aanvullende verzekering. 

  • AGB codekwalificatie: 9021
  • AGB-code praktijk (Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier): 90060254
  • AGB-code Jacqueline van Gent: 90100641
  • RBCZ licentie: 401198R

Contact

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag