Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier is een kleinschalig en flexibel psychologisch adviesbureau.
Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkelassessments, coaching en loopbaanbegeleiding en bieden daarnaast individuele psychosociale hulpverlening, waarbij vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk is.

Wij werken voor mensen in organisaties én voor particulieren.
Ons bureau is gevestigd in een 19e-eeuws woon/kantoorpand aan de rand van het centrum van Den Haag (Zeeheldenkwartier).

Wij screenen en coachen mensen in verband met arbeidsgerelateerde vraagstukken

Bijvoorbeeld:

•   Sollicitaties
•   Loopbaanontwikkeling
   P
otentieelbeoordeling
•   Communicatie in het werk
•   Conflicthantering en reïntegratie.

Menselijke maat

Werken met een menselijke maat is kenmerkend voor ons bureau. Daarom koesteren wij onze kleinschaligheid. Door die kleinschaligheid kunnen we flexibel en snel inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Meestal kan binnen twee weken (en vaak sneller) een afspraak voor een assessment of een begeleidingstraject gemaakt worden.

Wij zijn als registerpsycholoog aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), LVPW (Landelijke Vereniging  Psychosociaal Werkenden), NVTA (Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse), ITAA (International Transactional Analysis Association) en geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en wij hanteren de beroeps- en gedragscodes van die organisaties.

Opdrachtgevers

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier werkt onder andere voor:   Ministeries, Provincies, Gemeenten,  Zorginstellingen, Internationale organisaties, NGO’s, Kinderopvangorganisaties, Midden- en Kleinbedrijf, Bank- en verzekeringswezen, Onderwijsinstellingen.

Contact

Adres

Tweede de Riemerstraat 172
2513 CZ  Den Haag